Kata `Wahabi` bila kita runut dari asal katanya mengacu kepada tokoh ulama besar di tanah Arab yang bernama lengkap Syeikh Muhamad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi (1115-1206 H atau 1703-1791 M). Beliau lahir di Uyainah dan belajar Islam dalam mazhab Hanbali. Belliau telah menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Dakwah beliau banyak disambut ketika beliau datang di Dir`iyah bahkan beliau dijadikan guru dan dimuliakan oleh penguasa setempat sat yaitu pangeran Muhammad bin Su`ud yang berkuasa 1139-1179. Oleh pangeran, dakwah beliau ditegakkan dan akhirnya menjadi semacam gerakan nasional di seluruh wilayah Saudi Arabia hingga hari ini.

Pokok ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab

Sosok Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi pelopor gerakan ishlah (reformasi) yang muncul menjelang masa-masa kemunduran dan kebekuan berpikir pemikiran dunia Islam sekitar 3 abad yang lampau atau tepatnya pada abad ke-12 hijriyah. Dakwah ini menyerukan agar aqidah Islam dikembalikan kepada pemurnian arti tauhid dari syirik dengan segala manifestasinya.

Sementara fenomena umat saat itu sungguh memilukan. Mereka telah menjadikan kuburan menjadi tempat pemujaan dan meminta kepada selain Allah. Kemusyrikan merajalela. Bid`ah, khurafat dan takhayyul menjadi makanan sehari-hari. Dukun, ramalan, sihir, ilmu ghaib seolah menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan umat Islam.

Muhammad bin Abdul Wahhab saat itu bangkit mengajak dunia Islam untuk sadar atas kebobrokan aqidah ini. Beliau menulis beberapa risalah untuk menyadarkan masyarakat dari kesalahannya. Salah satunya adalah kitabuttauhid yang hingga menjadi rujukan banyak ulama aqidah.

Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ini kemudian melahirkan gerakan umat yang aktif menumpas segala bentuk khurafat, syirik, bid`ah dan beragam hal yang menyeleweng dari ajaran Islam yang asli. Mereka melarang membangun bangunan di atas kuburan, menyelimutinya atau memasang lampu di dalamnya. Mereka juga melarang orang meminta kepada kuburan, orang yang sudah mati, dukun, peramal, tukang sihir dan tukang teluh. Mereka juga melarang tawassul dengan menyebut nama orang shaleh sepeti kalimat bi jaahi rasul atau keramatnya syiekh fulan dan fulan.

Dakwah beliau lebih tepat dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Dakwah ini telah membangun umat Islam di bidang aqidah yang telah lama jumud dan beku akibat kemunduran dunia Islam. Mereka memperhatikan pengajaran dan pendidikan umum serta merangsang para ulama dan tokoh untuk kembali membuka literatur kepada buku induk dan maraji` yang mu`tabar, sebelum menerima sebuah pemikiran.

Mereka tidak mengharamkan taqlid namun meminta agar umat ini mau lebih jauh meneliti dan merujuk kembali kepada nash dan dalil dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta pendapat para ulama salafus shalih.

Di antara tokoh ulama salaf yang paling sering mereka jadikan rujukan adalah :

 1. Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)
 1. Ibnu Taimiyah (661-728 H)
 1. Muhammad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (6691-751H) 
Oleh banyak kalangan, gerakan ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan pemikiran di dunia Islam, antara lain gerakan Mahdiyah, Sanusiyah, Pan Islamisme-nya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh di Mesir dan gerakan lainnya di benua India. Paling tidak, masa hidup Muhammad bin Abdul Wahhab lebih dahulu dari mereka semua

Dalam penjulukan yang kurang tepat, gerakan ini sering dijuluki dengan wahabi. Namun istilah ini tidak pernah diterima oleh mereka yang ikut mengembangkan dakwah salafiyah.  Istilah wahabi sebenarnya bukan istilah baku dalam literatur Islam. Dan pengindentifikasian wahabi kepada sebagian umat Islam pun kurang objektif. Wahab/Wahabi adalah salah satu asma Allah SWT, maka sungguh hina sekali bagi mereka yang menjelek-jelekkan gerakan salafi tersebut dengan "penekanan" asma Allah SWT, Al Wahhab. Baca: Benarkah wahabi sesat?

Dan yang paling disayangkan sekali, umat islam saat ini khususnya di Indonesia telah memandang sebelah mata, dan mengatakan bahwa wahabi/gerakan salafi ini telah melenceng dari islam, padahal pada hakikatnya gerakan ini mengajak kepada pemurnian aqidah dan jauh dari pada tuduhan-tuduhan miring orang-orang liberal, yahudi dan para kafir yang tidak senang dengan gerakan tersebut. Akan tetapi kita semua kebanyakan telah termakan dengan informasi dusta yang telah mereka sebarkan.
Dinukil dari tanya-jawab seputar islam,  syariah online

Post a Comment Blogger Disqus

 1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=419969828127655&id=100003439259011&refid=17&_ft_=top_level_post_id.419969828127655%3Atl_objid.419969828127655%3Athid.100003439259011%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1446361199%3A3836593073231178305&__tn__=%2As

  kajianmuktamad.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=419969828127655&id=100003439259011&refid=17&_ft_=top_level_post_id.419969828127655%3Atl_objid.419969828127655%3Athid.100003439259011%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1446361199%3A3836593073231178305&__tn__=%2As

  kajianmuktamad.blogspot.com

  ReplyDelete
 3. Terimakasih atas informasinya,,

  ReplyDelete

Maklumat:

1. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bisa memberi manfaat

2. Silahkan baca artikel dan beri komentar dengan bahasa dan tutur kata yang baik

3. Semoga slalu dalam karunia Allah SWT

 
Top